Hindi Lyrics

श्री रामचंद्र कृपालु भज मन SHRI RAMCHANDRA KRIPALU BHAJ MAN LYRICS

श्री राम चंद्र कृपालु भजमन Shri Ram Chandra Kripalu with Lyrics sung by SURESH WADKAR Ram Bhajan: Shri Ram Chandra Kripalu Bhajman Singer: Suresh Wadkar Album: RAM CHALISA Music Director: PT. JWALA PRASAD Lyrics: TRADITIONAL Music Label: T-Series

RAMCHANDRA KRIPALU BHAJ MAN LYRICS

श्रीरामचन्द्र कृपालु भजमन हरणभवभयदारुणम्। 

नवकंजलोचन कंजमुख करकंज पदकंजारुणम् ॥१॥
कन्दर्प अगणित अमित छवि नवनीलनीरदसुन्दरम्। 

पटपीतमानहु तडित रूचिशुचि नौमिजनकसुतावरम् ॥२॥
भजदीनबन्धु दिनेश दानवदैत्यवंशनिकन्दनम्। 

रघुनन्द आनन्दकन्द कोशलचन्द्र दशरथनन्दनम् ॥३॥
शिरमुकुटकुण्डल तिलकचारू उदारुअंगविभूषणम्। 

आजानुभुज शरचापधर संग्रामजितखरदूषणम् ॥४॥
इति वदति तुलसीदास शङकरशेषमुनिमनरंजनम्। 

ममहृदयकंजनिवासकुरु कामादिखलदलगञजनम् ॥५॥
मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो बरु सहज सुन्दर सावरो। 

करुना निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो ॥६॥
एही भाँति गौरी असीस सुनी सिय सहित हिय हरषींअली।

तुलसी भवानी पूजि पुनि-पुनि मुदित मन मन्दिर चली ॥७॥
जानि गौरी अनुकूल सिय हिय हरषु न जाइ कहि। 

मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे ॥८॥

Also Read  बता मेरे यार सुदामा रै Bata Mere Yaar Sudama Re Lyrics in Hindi

Leave a Comment