Hindi Lyrics

म्हारी जोड़ी रा जला MHARI JODI RA JALA LYRICS JALLA SAIN RAJASTHANI FOLK SONG

MHARI JODI RA JALA LYRICS JALLA SAIN RAJASTHANI FOLK SONG

जला सैंण रा मायलो राज,
जीने अब रुत आई रे,
म्हारी जोड़ी रा जला,
ओ मिरगा नैनी रा जला, 

म्हे तो राज रा डेरा निरखण आई
….. रे जला।

जला सैणंगारा मायलो राज
भलो राठौरी रे, म्हारी
जोड़ी रा जला,
मिरगानैनी रा जला …
राजा मायलो राज भलो
राठौरी रे जला। 

जला सैंण शहरां मायलो
शहर भलो जोधाणो रे,
म्हारी जोड़ी रा जला,
मिरगानैनी रा जला…
शहरां मायलो शहर भलो
जोधाणो रे जला। 

जला सैंण राण्या मायली
राणी भली भटियाणी रे,
म्हारी जोड़ी रा जला,
मिरगानैनी रा जला…
राण्या मायली राणी भली
भटियाणी रे जला। 

जला सैंण छीटां मायली
छीट भली मुल्तानी रे,
म्हारी जोड़ी रा जला,
मिरगानैनी रा जला…
छीटां मायली कीट भली
मुल्तानी रे जला। 

जला सैंण कुवड़ियाँ रो
ठंडो इमरत पाणी रे,
म्हारी जोड़ी रा जला,
मिरगानैनी रा जला…
कुवड़ियाँ रो ठंडो इमरत
पाणी रे जला। 

जला सैंण ठंडो पाणी
म्हारा सायब जी ने पायी
रे, म्हारी जोड़ी रा जला,
मिरगानैनी रा जला…
ठंडो पाणी म्हारा सायब
जी ने पायी रे जला। 

(मेरे प्रिय ठंडा पानी पिए, मेरे प्रिय पानी ठंडा है )


जला सैंण रा मालिया सा,
जीने अब रुत आई रे,
म्हारी जोड़ी रा जला,
मिरगानैनी रा जला, म्हे
तो राज रा डेरा निरखण आई
रे जला। 

Also Read  कोतल घुड़लो Aage Kotal Gudalo Rajasthani Song Lyrics

Leave a Comment